FlightLog

Date Helicopter Where Program Duration/Batts
2010/09/19 CopterX Internasjonale Skolen Nose In, circles, stall turn 2 batts
2010/09/19 Trex600esp Internasjonale Skolen Nose In, figure eights 1 batt
2010/09/02 CopterX Byfjorden (liten) Nose In, piros, horizontal stabilizer fell off 0.5 batts
2010/09/02 Trex600esp Byfjorden (liten) Nose In, piros 1 batt